Uppdragsgivare

KVALITÉ & MILJÖPOLICY

Rockesholm lägger stor vikt vid etiska och moraliska faktorer såväl vad gäller sättet att bedriva affärsverksamhet som patientarbete och hantering av hälsa och miljö. Kompetens och engagemang är våra viktigaste resurser.

Rockesholm erbjuder behandling, utredning samt konsultativa tjänster inom området alkohol- och drogproblem. Tjänsterna grundas på och utgår från vetenskaplig och beprövad erfarenhet och väljs utifrån varje kunds behov. Detta i nära samverkan med remittent, patient och andra berörda.

Rockesholm lägger stor vikt vid miljömedvetenhet. Vi tror på att den största nyttan ligger i det förebyggande arbetet. Lagstiftningen är lägsta nivå för måluppfyllelse. Därutöver sätter vi nya mål för minskning av vår miljöpåverkan som är störst inom energianvändning, drivmedel, livsmedel och avfall.

För bibehållet aktivt miljöarbete månar Rockesholm om ansvarsfördelning. Vi ser miljöarbetet som en integrerad del av vår verksamhet och med engagemang hos medarbetare och ledning vill vi bidra till ett samhälle som bygger på kretsloppstänkande och ett optimalt resursutnyttjande.

/ Christina Unge (CEO & Operations Manager)