TJÄNSTER

AVGIFTNING

Avgiftning

Sedan 1987 avgiftar vi patienter från bensodiazepiner (beroendeframkallande mediciner) och deras motsvarigheter.

Abstinens som uppstår under nedtrappning görs på ett tryggt sätt efter den enskilda individens behov och förmåga. Svårighetsgraden är mer avhängig hur länge man tagit medicinen än hur stort intaget varit och det är viktigt att möta upp eventuell psykisk samsjuklighet som kan döljas av medicinen men som framträder under nedtrappningen. Syftet är alltid att patienten ska ges en rimlig chans att klara sig utan fortsatt medicinering efter genomförd avgiftning. Därför ges nästan alla dessa patienter individuell KBT i tillägg till 12-stegsbehandlingen. Under avgiftningstiden deltar patienten i visa behandlingsmoment för att stärka deras insikt i beroendet och dess konsekvenser.