ROCKESHOLM

PER ASPERA

Vi vänder oss till vuxna, 21 år och uppåt med olika former av problematik. Våra stödinsatser är individuellt utformade och vårt mål är att skapa en helhetslösning utifrån individens styrkor och tillgångar. Vår uppgift är att förankra nykterhet och drogfrihet, förbättra den psykiska och fysiska hälsan samt socialisera klienten in i samhället. Vår specialitet är att arbeta med primära eller sekundära problem till missbruket och att återknyta till resurser på hemorten då det är viktigt att få vara en del av samhället och att känna sig delaktig.

Vi har personal dygnet runt som verkar för nära och trygga relationer. Vi erbjuder ett individuellt strukturerat schema med enskilda samtal och ser samverkan som en central del i vårt arbete för att ingen skall falla mellan stolarna. Kanske lever klienten i utanförskap eller kommer direkt från avslutad placering eller behandling. Där tar vi vid och tillsammans med klient och remittent fortsätter vi att arbeta mot ett självständigt liv.

Av erfarenhet vet vi att det kan vara kännas överväldigande att göra en förändring i ens liv. Känslomässigt finns det ofta hinder och svårigheter som tidigare gjort att klienterna inte lyckats nå hela vägen fram. Vi har som mål att stödja klienterna genom den känslomässiga förändringen parallellt som vi arbetar med målet att klienterna ska få en ökad livskvalité. 

Klienterna kan ha olika sysselsättningar såsom praktikplatser, öppenvård, studier eller arbete men även en meningsfull fritid uppmuntras. Sysselsättningen är viktigt för känslan av sammanhang hos klienterna och känslan av att vara delaktig i samhället. Vi vill stödja klienterna att hitta motivationen så att de kan finna sin väg till ett självständigt liv.

Vi ser uppföljning som en viktig del i motivationsarbetet och reviderar regelbundet genomförandeplanen utifrån klientens behov. Uppdragsgivare får rapportering månadsvis och vi ser gärna ett deltagande i regelbundna uppföljningar.

Kontaktuppgifter till Per aspera