TJÄNSTER

SPELBEROENDE

Spelberoende

De personer som har ett spelmissbruk och som inte klarar behandling i öppenvård kan delta i Rockesholms vanliga gruppbehandling, eftersom beroendetillstånd har en gemensam orsak i förändringar i funktionen i hjärnan som påverkar människan fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt och andligt. Dessutom har spelmissbrukande klienter ett eget KBT-baserat, individuellt, program som särskiljer spelmissbruk från andra beroendetillstånd. Klienten har en egen utbildad spelterapeut för den individuella delen av behandlingen.