TJÄNSTER

UTREDNING / BEDÖMNING

Utredning / Bedömning

Utredning innebär insamling av bakgrundsdata, intervjuer och tester. ADDIS (Alkohol och Drog Diagnos Instrument) ligger till grund för diagnostik av missbruks- och beroendetillstånd. Här kan vi också visa hur beroendet har utvecklats för den enskilda individen över tid. För att optimera återfallspreventionen identifierar vi situationer som innebär återfallsrisker. Vi skattar förekomst av ångest- och depressionstillstånd och undersöker patientens personlighet och förmåga att hantera denna. Även anknytningsmönster skattas liksom eventuellt behov av kriminalitetsprogram. En del tester används även som processinstrument vilket innebär de upprepas senare under behandlingen. Vi kan då, förutom genom den kliniska bedömningen, få ytterligare ett mått på patientens utveckling.

Utöver testerna kan vi fördjupa utredningsunderlaget genom två träffar med vår psykiater och två träffar med kognitiv beteendeterapeut. Med stöd av tester och klinisk bedömning lämnar vi utlåtande om vilka behov patienten har och rekommendationer om lämpliga åtgärder. Utredningstiden är två till tre veckor.

Vi erbjuder även en utökad utredning, på uppdrag av uppdragsgivare då vi sammarbetar med företag som specialiserat sig på NPF.