OM OSS

HISTORIK

Om Rockesholm

Hur det började

Verksamheten startade 1987 som ett av de första 12-stegsorienterade behandlingshemmen i Sverige. Det är beläget sju mil nordväst om Örebro. 

Från start hade vi en unik läkemedelsnedtrappning/avgiftning som blev marknadsledande och som vi fortfarande erbjuder. Under tidigt -90-tal tillkom diagnostik och kognitiv beteendeterapi. Under åren har vi utvecklat verksamheten och behandlingsmetoderna efter patienternas förändrade och mer komplexa behov.

Vår målgrupp

Vi tar emot personer över 18 år med beroendetillstånd, med eller utan psykisk sidoproblematik. Remitterande enheter är bl.a. socialtjänsten, kriminalvården och företag. Vi erbjuder även stöd och hjälp för anhöriga i form av information och anhörigprogram.