ANHÖRIG

CHILDRENS PROGRAM

Children's Program

"Barn vill berätta om vuxna vill lyssna"

Ger barnen kunskaper om beroendesjukdomen och insikter om att det inte är deras fel.

Ger föräldern insikter om hur missbruket påverkat barnet, vilket ger kraft till det egna tillfrisknandet.

  • Förebygger att barn i familjer med missbruk utvecklar eget missbruk senare i livet.
  • Minskar skuld och skam som barn i familjer med missbruk ofta bär med sig som belastning genom livet.
  • Förbättrar den missbrukande förälderns relation till barnet som nära anhörig, och även med övriga familjen.
  • Ger möjlighet att bearbeta känslor under längre sammanhållen tid.

Programmets innehåll

Dag 1: Beroendesjukdomen
  • Barnen får genom olika övningar och lekar kunskaper om beroende.
  • Barnen får insikt om att en förälders missbruk inte på något sätt är barnets fel eller ansvar. De lär sig också skilja på missbruket och föräldern, och får möjlighet att bearbeta det.
Dag 2: Känslor
  • Barnen får lära sig vad känslor är, att alla känslor är okey och hur man kan hantera sina känslor på ett bättre sätt.
Dag 3: Kommunikation, verktyg och trygghet
  • Under dagen får barn och föräldrar nya verktyg för att själva kunna må bra. Bland annat betonas vikten av trygga människor, trygga platser och att det är okej att be om hjälp.
Dag 4: Förståelse och förnyad relation
  • Barnen och föräldrarna får visa varandra uppskattning, hitta nya sätt att kommunicera för att både situationen och relationerna ska bli bättre.

Förutom rent stödarbete innehåller programmet också en hel del lek och skoj.

Genomförandet hålls av Chatrine Charlsdotter & Jenny Wigander på Rockesholm med stöd av Lars Lewerth och Helén Olsson, licensierade instruktörer och utbildade vid Hazelden Betty Ford Center.